Garanciális feltételek

A jótállás időtartamát a Wattsi Labor Kft. a kötelező 1 évről önkéntesen 5 évre módosítja. A jótállási határidő a termék Fogyasztó részére történő átadásának, vagy – amennyiben az üzembe helyezést a Wattsi Labor Kft. vagy annak megbízottja végzi – az üzembe helyezés napjával kezdődik.


Nem tartozik a jótállás alá, ha a hibát:

 

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Wattsi Labor Kft. vagy annak megbízottja végezte el),

 • nem rendeltetés szerű használat,

 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, vagy

 • elemi kár, természeti csapás

 

okozta.


Az üzemebe helyezés részletes leírása megtalálható a Wattsi Labor Kft. által kiadott „Használati utasítás”-ban, amit online a https://www.contigrass.com/downloads oldalról lehet elérni. Szakszerűtlen üzembe helyezésnek tekintjük a „Használati utasítás”-ban leírtaktól való eltérést.


A ContiGrass rendeltetés szerű használatának a ContiGrass-t autóbejárókban, rézsűkben és gyalogos forgalomnak kitett helyen való használatát tekintjük. Ezen alkalmazáskor a ContiGrass termékeket nem érheti olyan többlet terhelés, ami a termékek károsodásához vezet. A ContiGrass termékeknek nem funkciója a teherbírás, a terhelést a gyeprácskő vázának kell felfognia.
Helytelen tárolásnak tekintjük a magas hőmérsékletnek (>80°C), ionizáló vagy nem ionizáló sugárzásnak kitett helyen való tárolást. A ContiGrass termékek nem teherbíró termékek, helytelen rakodásból való rongálódás helytelen kezelésnek minősül.


A jótállás keretébe tartozó hibák a következők:

 

 • a műanyag bak törése,

 • a ragasztó elválása és

 • a műfű egészben való kitépődése

 

rendeltetés szerű használat esetén.


Nem tartozik a jótállás keretébe a műfű szálak szakadása, amennyiben az esztétikai hátrányt nem okoz, valamint a gyeprácsra vonatkozó károsodások. A Wattsi Labor Kft. továbbá nem vállal felelősséget az olyan hibákból adódó károsodásokért sem, amik a gyeprács alapozására és a gyeprács elhelyezésére vezethetőek vissza.


A jótállás keretébe tartozó hiba esetén Fogyasztó a következő jogaival élhet:

 

 • Termékcserét igényel. Az igényt az info@contigrass.com email címre írásban kell megküldeni. Wattsi Labor Kft. vagy annak megbízottja köteles az igényelt terméknek megfelelő mennyiségű terméket a helyszínre kiszállítania és kicserélnie az írásos igénylést követő 10 munkanapon belül.

 • Ha Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy anyagi kárpótlást kérhet. Az anyagi kárpótlás mértékét a károsodott termékek számából, a vételi árból és az azóta eltelt időből kell kiszámolni.

Figyelem! A Wattsi Labor Kft. vagy annak megbízottja köteles ellenőrizni a cserére igényelt termék mennyiségét, és rosszhiszeműség megállapításakor jogában áll visszalépni a jótállás teljesítésétől.


A Wattsi Labor Kft. Általános Szerződési Feltételek 8-as, 9-es és 11-es pontjai irányadóak további jogviták esetén. Az Általános Szerződési Feltételeket online a https://www.contigrass.com/general-terms-and-conditions oldalról lehet elérni.

Gyepracs felujitas.jpg

KAPCSOLAT

2144 Kerepes,
Mező utca 46, Magyarország (Hungary)

+36 20 292 5999

INFORMÁCIÓ

© 2018 - 2020 - Wattsi Labor KFT

KÖVESS MINKET

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram